RENOVĀCIJA

 
RAŽOŠANAS ĒKAS

Pasūtītājs: SIA "Aviokompānija "INVERSIJA"
Objekts: Tehniskā centra ēkā Vienkāršotā renovācija, 2015.-2016.g.

Pasūtītājs: SIA "Dižozols Plus"
Objekts: Ražošanas ēkas vienkāršotā renovācija, 2015.-2016.g.

Pasūtītājs: SIA "Kronus"
Objekts: Energoefektivitātes paaugstināšana SIA "Kronus" ražošanas kompleksā, (II.kārta). 2014.-2015.g. SIA "Modulors" Pilnsabiedrības "MAN Būve" sastāvā veica SIA "Kronus" ražošanas kompleksā Dauguļu ielā 17 un 19, Ulbrokā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus (vienkāršoto renovāciju) KPFI finansētā projekta ietvaros.

Pasūtītājs: SIA "Kronus"
Objekts: Energoefektivitātes paaugstināšana SIA "Kronus" ražošanas kompleksā, (I.kārta), 2010.-2011.g.

SIA "Modulors" uzņēmumam SIA "KRONUS" KPFI finansētā projekta ietvaros:
1) Veica ēkas energoauditu un tehnisko apsekošanu (2010. g.);
2) Izstrādāja tehnisko projektu (2010. g.);
3) Veica siltināšanas darbus ražošanas ēkai (2011. g.);

Pasūtītājs: SIA "Gammaplasts"
Objekts: Energoefektivitātes paaugstināšana SIA "Gammaplasts" ražošanas ēkās, (I. un II. kārtas), 2010.-2012.g. Mūsu kompanija izstrādāja projekta dokumentāciju (tehniskā apsekošana, energoaudits, projekts) un veica būvniecības darbus.
 

 
AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ĒKAS

RĪGAS METROPOLIJAS ROMAS KATOĻU GARĪGĀM SEMINĀRAM 2011. gadā mūsu kompānija veica sekojošus būvniecības un restaurācijas darbus:
1) Bēniņu siltināšana un remonts (Garīgā semināra ēkā, Semināra internāta ēkā, Administrācijas ēkā);
2) Logu un durvju nomaiņa (Garīgā semināra ēkā, Semināra internāta ēkā);
3) Logu un durvju restaurācija un daļēja kopiju izgatavošana (Administrācijas ēkā);
4) Ūdensvada un apkures sistēmu rekonstrukcija (Garīgā semināra ēkā, Semināra internāta ēkā, Administrācijas ēkā).

Darbi tika veikti KPFI darbības programmas „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās” projekta ietvaros.

SIA „Modulors” izstrādāja projekta dokumentāciju (tehniskā apsekošana, energoaudits, projekts) “Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās”, KPFI finansētā projekta ietvaros:
1) Transporta un sakaru institūtam (TSI);
2) Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolai(RISEBA)
 

 
2010. gada SIA „Modulors” veica dzīvojamās mājas renovāciju ERAF darbības programmas „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” projekta ietvaros.

Objekts: Rīgā, Rigondas gatve 7, paneļu ēka, 602. sērija, 1 ieejas mezgls, 36 dzīvokļi.

Renovācijas gaitā tika veikti sekojošie darbi:
1) Cokola siltināšana
2) Fasādes un gala sienu siltināšana
3) Kāpņu telpas siltināšana
4) Ieejas mezgla renovācija
5) Bēniņu siltināšana
6) Jumta seguma remonts
7) Kāpņu telpas kosmētiskais remonts
8) Logu nomaiņa dzīvokļos, pagrabā, kāpņu telpās
9) Lodžijas logu konstrukciju izgatavošana un lodžiju stiklošana
10) Apkures sistēmu renovācija, skaitītāju uzstādīšana katram radiatoram dzīvokļos.

 

Siltumenerģijas patēriņš daudzdzīvokļu ēkā, Rigondas gatvē 7, Rīgā

Līdz renovācijai

 

Pēc renovācijas

 2009-2010  MWh mēn.  2010-2011  MWh mēn.
08.2009 11.02 08.2010 5.89
09.2009 11.15 09.2010 7.87
10.2009 33.52 10.2010 15.10
11.2009 41.60 11.2010 20.24
12.2009 64.38 12.2010 32.95
01.2010 90.54 01.2011 28.38
02.2010 58.76 02.2011 28.62
03.2010 55.40 03.2011 24.64
04.2010 32.99 04.2011 16.67
05.2010 13.51 05.2011 11.97
06.2010 10.56 06.2011 2.03
07.2010 8.16 07.2011 6.09